- Psykoterapiaa, keskustelutukea ja neuvontaa - ​

Psykoterapiapalvelu Kompassi​

Monenlaiset psyykkiset oireet, kuten mielialan lasku tai ahdistus, kuuluvat normaaliin elämään. Usein selviämme niistä omin avuin ja läheistemme tuella.

Toisinaan useita oireita voi ilmetä samanaikaisesti. Ne voivat myös pitkittyä ja heikentää toimintakykyämme. Voi olla vaikeaa tunnistaa yksin, miten suuresta tai pienestä haasteesta on lopulta kyse. Tervetuloa siis keskustelemaan niistä kanssani!

Psykoterapiapalvelu Kompassi

Milloin kannattaa tulla terapiaan?

 • onneton tai epämääräinen paha olo
 • vaikeat ja jumittavat ajatukset tai tunteet
 • kielteisten tunteiden lisääntyminen
 • käyttäytyminen, josta aiheutuu haittaa itselle tai muille

Koulutettu terapeutti tukee ja ohjaa sinua löytämään uusia vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja ongelmiisi. Yhdessä löydetyillä toimintatavoilla parannat omaa psyykkistä hyvinvointiasi ja elämänlaatuasi. Terapiassa käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Tarjoan keskusteluapua myös erilaisissa mielialahäiriöissä. Näitä ovat esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Tarjoan apua neuropsykiatrisista häiriöstä tarkkaavuus- ja aktiivisuuden häiriöihin. Autan myös kohtaamaan ja käsittelemään erilaisia elämässä tapahtuvia kriisejä. 

Psykoterapiapalvelu Kompassi
Psykoterapiapalvelu Kompassi

Psykoterapeutti Päivi Väkiparta

Olen aloittanut yksilöterapiavastaanoton vuonna 2006 ja olen koulutukseltani:

 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Lyhytterapiainsitituutti)
 • Kognitiivinen täydennyskoulutus, 2v (Integrum)
 • mindfullness-ohjaaja
 • rentoutus- ja unihuollon ohjaaja
 • depressiohoitaja
 • psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja

Tarjoan ratkaisukeskeistä, kognitiivisella painotuksella lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa yksilöasiakkaille netti- tai lähiterapiana. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja Kelan palveluntuottajarekisterissä.

Jos oireesi ovat jatkuneet pitkään ja ne vaikeuttavat arjessa, työelämässä, opiskelussa tai ihmisten parissa toimimista, sinulla on mahdollisuus hakea Kelalta kuntoutuspsykoterapiaa. Tällöin Kela korvaa terapiasi kuluista tietyn osuuden.

.

Työtapani ja koirani Ella

Olen terapiassa aktiivinen, ymmärtäväinen ja toivon sinun tulevan kuuluksi yhteisellä matkallamme parempaan olotilaan. Käytän terapiassa eri psykoterapiasuuntauksen menetelmiä, painottuen kognitiivisen terapian menetelmiin.

Tapaamiskerrat sovitaan sinun tilanteen ja tarpeiden mukaan. Osalla käynneistä voi tarvittaessa mukana olla sinun läheinen tai lemmikkieläimesi.

Mukana terapiassa voi tarvittaessa olla myös oma koirani Ella. Voimme käydä esimerkiksi yhdessä kävelyllä luonnossa, jos paikallaan olo tuntuu alussa haastavalta. Kaverikoiran läsnäolo voi purkaa jännitystä tai lisätä turvallisuudentunnetta.

Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa ensikäynti, minkä jälkeen usein solmut lähtevät aukeamaan. Opetellaan yhdessä pysähtymään, olemaan tässä hetkessä, tiedostamaan tilanne ja päästämään irti kohtuuttomista vaatimuksista!

Psykoterapiapalvelu Kompassi
”Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan!” – Muumipappa-

Terapiapalvelut

Psykoterapiapalvelu Kompassi

Lyhytterapia

Lyhytterapia soveltuu monenlaisten yksityiselämän ja työssä kohdattujen elämisen solmujen ratkaisuun. Muutama tapaaminen voi jo selkeyttää ajatuksia, lisätä ymmärrystä ja antaa suuntaa elämässä.

Lyhytterapia on yleensä 5–20 terapiakäynnin kokonaisuus, kun olet motivoitunut, avoin kertomaan vaikeistakin tunteista ja pohtimaan omia toimintatapojasi.

Muutos yhdessä asiassa, esim. omassa asenteessa, voi saada aikaan myönteisen ketjureaktion myös muualla elämässäsi.

Kela ei korvaa lyhytterapiaa, mutta sen sijaan oma työterveyshuoltosi tai vakuutuksesi saattaa korvata lyhytterapiaa. Lyhytterapia voi olla myös askel kohti kuntoutuspsykoterapiaa.

Psykoterapiapalvelu Kompassi

Psykoterapia

Voit tarvita pidempikestoista tukea ja apua silloin, kun olet voinut jo pidempään huonosti ja koet haasteet monisyiseksi esimerkiksi masennuksessa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Arjen toiminnot saattavat alkaa vaikeutua ja työkyky heikentyä. Olo saattaa olla ärtynyt ja uupunut. Tällöin tarvitaan pitkäjänteistä tukea toimivampien mallien ja tekojen löytymiseen sekä niiden juurruttamiseen.

Psykoterapia on tutkitusti vaikuttavaa hoitoa, joka tehoaa hyvin erilaisiin mielenterveyden häiriöihin ja psyykkisiin ongelmiin. Psykoterapiaa tarjoaa psykoterapeutti, joka on koulutuksensa perusteella saanut Valviralta oikeuden nimikkeen käyttämiseen. Nimikeoikeuden voit tarkistaa JulkiTerhikistä.

Psykoterapiapalvelu Kompassi

Nettiterapia

Vastaanotolleni pääsee myös videoyhteydellä. Etäterapiassa olet internetyhteydessä omalta tietokoneelta tai älylaitteeltasi. Tuen etenemistäsi samoin kuin lähiterapiassa.

Nettiterapiaan tulet oman sähköpostisi kautta etkä tarvitse siihen erillistä ohjelmaa avuksi. Saat siis sähköpostiisi linkin, jonka kautta olet suoraan yhteydessä minuun.

Käytän nettiterapiassa Minduun järjestämiä videopalveluita, jotka ovat luotu turvalliseksi ja luotettavaksi.

Terapiasuuntaukset

Psykoterapiapalvelu Kompassi

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa korostetaan yksilön voimavaroja ja terapian pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä menneisyyden sijaan.

Sinä asiakkaana määrittelelet ongelmasi, tavoitteesi ja yhdessä me etsimme keinoja niitä kohti.

Terapiassa huomioidaan sinun edistymiset ja asiat, jotka nykyisin toimivat. Läheiset ihmiset nähdään voimavarana, joiden voi olla mahdollista olla mukana osassa tapaamisia. Elämänhistoriaasi tutkitaan siltä osin, kuin se on tarpeellista. Terapiassa sovitaan yhdessä tavoite yhteiselle työskentelylle.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi olla lyhyttä tai pidempikestoista ja se sopii esimerkiksi hankalien elämäntilateiden käsittelyyn.

Psykoterapiapalvelu Kompassi

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa terapiassa on käsitys siitä, että tutkimalla ongelmallisia ajatuksiamme ja muokkaamalla niitä joustavammiksi, voimme vaikuttaa tapaamme tuntea ja kokea asioita.

Terapiassa painotetaan enemmän nykyhetkeä, mutta tarvittaessa tutkitaan myös yhteyksiä lapsuuden kokemuksiin ja opittuihin oletuksiin itsestä ja maailmasta. 

Terapiassa yritetään ymmärtää, miten ajatusmallit ovat syntyneet omien elämänkokemusten pohjalta. Lisäksi tutkitaan, miten haitalliset ajatusmallit ruokkivat pahaa oloa ja harjoitellaan uusia tapoja haitallisten mallien tilalle.

Terapiassa voidaan käyttää erilaisia työmenetelmiä apuna. esimerkiksi kotitehtävien antoa, piirtämistä ja mindfullness-harjoitteita.

Kognitiivinen psykoterapia voi olla lyhyt- tai pidempikestoista ja siinä sovitaan yhdessä tavoite yhteiselle työskentelylle.

Olkoon minulla tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa ne jotka voin ja viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan. – Reinhold Niebuhr –

Hinnasto

 • Tutustumis-/arviointikäynti 84€ / 45min
 • Yksilökäynti  84€ / 45min

Huomioithan seuraavia asioita, jos pohdit psykoterapiaan hakeutumista:

 • Onko elämäntilanteesi sellainen, että sinulla on tilaa omaan psyykkiseen kasvuun?
 • Riittääkö sinulla riittävästi voimavaroja psykoterapeuttiseen työskentelyyn?
 • Löytyykö sinulta riittävästi omaa motivaatiota työstää asioita?
 • Pystykö maksamaan terapian kustannukset?

Terapia saattaa kestää 1–3 vuotta, käyntitiheys on 1-2 kertaa viikossa tai harvemmin asiakkaan tilanteesta riippuen.

Psykoterapiaan voidaan tietyin kriteerein hakea kuntoutumispsykoterapian tukea Kelalta. Katso ohje.

Psykoterapiapalvelu KompassiPsykoterapiapalvelu KompassiPsykoterapiapalvelu KompassiPsykoterapiapalvelu KompassiPsykoterapiapalvelu KompassiPsykoterapiapalvelu KompassiPsykoterapiapalvelu Kompassi

Ajankohtaista

Kuntoutuspsykoterapia paikat

 

Scroll to Top
Call Now Button