Pysähdy ja hellitä. Tiedosta ja ole läsnä.
Etsitään yhdessä uusia, myönteisiä ja
vahvistavia näkökulmia ongelmaasi.
Sinä selviät!

Psykoterapiaa, keskustelutukea ja neuvontaa - Psykoterapeutti Päivi Väkiparta

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

ratkaisukeskeinen psykoterapiaPsykoterapia on asiakkaan ja psykoterapeutin välistä keskustelua. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa terapeutti auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja ongelmiinsa.

Keskustelujen avulla asiakasta ohjataan löytämään omia voimavaroja, uusia näkökantoja ja oivalluksia. Jo eletty elämä nähdään voimavarana, josta voidaan löytää keinoja nykyisten ongelmien ratkaisuun.

Tavoitteena on asiakkaan psyykkisen kärsimyksen lievittyminen, itseymmärryksen lisääminen sekä työ- ja opiskelukyvyn ja myönteisten ihmissuhteiden vahvistaminen.

Kaikkiin inhimillisiin elämän pulmiin ei kuitenkaan aina voi löytyä ratkaisua, mutta uusien näkökulmien avulla voidaan löytää muutostoiveita ja -tavoitteita, jotka kannustavat eteenpäin elämässä.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on on yksi monista psykoterapiasuuntauksista. Se on lyhytterapiaa, jossa ei sovita etukäteen kuinka pitkään terapia kestää.

Yksilökäynnin hinta on 75 euroa/45min ja parikäynnin hinta on 105 euroa/90min.

Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan! -Muumipappa-